بازگشت به دنیای وردپرس و برنامه نویسی مشاهده پست اصلی

پلاگین جی کوئری زیبا ساز چک باکس - vchecks

چگونه استفاده کنم؟!؟

مرحله اول: تعریف یک لیست چک باکس در html:
<ul id="custom_list" style="width: 300px">
	<li><input name="first" type="checkbox"><span>First checkbox</span></li>
	<li><input name="second" type="checkbox" checked><span>Simple checkbox is checked</span></li>
	<li><input name="third" type="checkbox"><span>Another simple</span></li>
	<li><input name="last" type="checkbox" checked><span>Last checkbox is checked</span></li>
</ul>
مرحله دوم: استفاده از سلکتور ID یا Class -مربوط به لیست تعریف شده- در تابع vchecks:
$(function(){
	$("#custom_list").vchecks();
});
نتیجه:

کامپوننت های مورد نیاز

jquery.vchecks.js - پلاگین جی کوئری vchecks
geogoer.vchecks.css - سورس شیوه نامه