اسلایدبندی تصاویر پس زمینه وبسایت با استفاده از backstretch

جهت استفاده از این اسکریپت -همانند قطعه کد زیر- در ابتدا کتابخانه جی کوئری و فایل backstretch.js را فراخوانی کرده و در مرحله بعد -با استفاده از تابع backstretch- چند تصویر دلخواه را آدرس دهی و تنظیمات لازم را انجام دهید.

<script src="http://code.jquery.com/jquery-1.10.2.min.js"></script>
<script src="jquery.backstretch.min.js"></script>
<script>
  $.backstretch([
   "picture1.jpg",
   "picture2.jpg",
   "picture3.jpg"
   ], {
    fade: 750,
    duration: 4000
  });
</script>