من علی میرزائی هستم. برای مشاهده مشخصات بیشتر، اشاره گر موس را بر روی نام قرار دهید!

علی میرزائی

دانشجوی کارشناسی کامپیوتر
برنامه نویس و طراح قالب

صفحه شخصی من
×